2012, മേയ് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേയ് ആദ്യ വാരം - 2012


കോബ്ര (മമ്മൂട്ടി)

ദുബൈ

ഗ്രാന്റ് സിനി സിറ്റി - (6, 8.40 & 11.20)

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ (4.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍(1.30, 4, 10, & 12.30)

ഗലേറിയ, ദേര (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1am)

ഷാര്‍ജ

ഗ്രാന്റ് മെഗാമാള്‍  (1.40 & 4.20)

കോണ്‍കോഡ് (4.30 & 10.30) & 1.15am (വ്യാഴം)

അല്‍ ഹംറ (1.15 & 7) & 12.45 (വെള്ളി പുലര്‍ച്ചക്ക് മാത്രം)

അബുദാബി

എല്‍ ഡൊറാഡോ - 10.30am (വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം)

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10.30am (വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1.30am (വ്യാഴം, വെള്ളി)


മായാമോഹിനി (ദിലീപ്)

ദുബൈ

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ (1.30 & 7.30pm)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍ (1.30, 4.30, 7.30)

ഗലേറിയ, ദേര (1, 4, 7 & 10)

ഷാര്‍ജ

കോണ്‍കോഡ് (1.30 & 7.30)

അല്‍ ഹംറ  (4 & 10) & 12.45 (വെള്ളി പുലര്‍ച്ചക്ക് മാത്രം)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10am (വെള്ളി), (1, 4, 7 & 10) & 1 am (വ്യാഴം, വെള്ളി)

എല്‍ ഡൊറാഡോ (1, 4, 7 & 10)


ദി കിങ്ങ് & കമ്മീഷണര്‍ (മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ് ഗോപി)

ഫുജൈറ

ഗ്രാന്റ് - 7 & 10)

ഓർഡിനറി (കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ)

ദുബൈ

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി (4.30, 7.30 & 10.30pm)

റാസ് അൽ ഖൈമ

ഗൾഫ് (1.45, 5, 8 & 10.45)

ഉമ്മുൽ ഖുഐൻ

ഗ്രാനഡ (4.50, 7.50 & 11pm)

തമിഴ് - ഒരു കൽ ഒരു കണ്ണാടി

ദുബൈ

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി (4.30, 7.30 & 10.30pm)

1 അഭിപ്രായം: