2012, മേയ് 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേയ് രണ്ടാം വാരം (10 മുതൽ 17 വരെ)


ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ്

ദുബൈ

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ (1.30, 7.30 & 10.30pm) & 1.30am (വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍ (1.30, 4, 7, 10 & 12.30 am)

ഗലേറിയ, ദേര (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1.15am)

ഷാര്‍ജ

കോണ്‍കോഡ് (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1.15am (വ്യാഴം)

അല്‍ ഹംറ  (1.15, 4, 7 & 10pm) & 12.45 (വെള്ളി പുലര്‍ച്ചക്ക് മാത്രം)

അബുദാബി

എല്‍ ഡൊറാഡോ - (10.30am)(വെള്ളി), 1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 1am (വ്യാഴം)

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10.30am) വെള്ളി), (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & 12, 1.30 പുലര്‍ച്ചെ(വ്യാഴം, വെള്ളി)

അലൈന്‍

ക്ലബ്ബ് സിനിമ (1.30, 9 & 11.30pm)


ഓര്‍ഡിനറി

ദുബൈ

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍(4.30 & 10.30pm)

ഗലേറിയ, ദേര (1 & 7pm)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ(10.15am (വെള്ളി), (1 & 7pm)

എല്‍ ഡൊറാഡോ(1 & 7pm)


മായാമോഹിനി

ദുബൈ

ഗലേറിയ, ദേര(4 & 10pm)

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി( 4.30, 7.30 & 10.30pm)

ബോളിവുഡ് സിനിമ, അല്‍ ഘൂസ് മാള്‍(1.30 & 7.30pm)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (4 & 10pm)

എല്‍ ഡൊറാഡോ(4 & 10pm)

ഉമ്മുൽ ഖുഐൻ

ഗ്രാനഡ (4.50, 7.50 & 11pm)


വഴക്ക് ഏൻ 18/9 (തമിഴ്)

ദുബൈ

ഗോള്‍ഡന്‍ സിനിമ, ബര്‍ദുബൈ(4.30pm)

ഡോണ്യ, ജബൽ അലി (4.30, 7.30 & 10.30pm)

അബുദാബി

ഗ്രാന്റ് സഫീര്‍, മുസ്സഫ്ഫ (10.15, 4.15 & 7.15pm)

(അവസാന നിമിഷ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ