2012, ജൂൺ 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

ജൂൺ 14 മുതൽ 20 വരെ

ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ്സ്
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (ബർദുബൈ - 1.30 & 7.30pm) & 1.30am (വ്യാഴം)
ബോളിവുഡ് സിനിമ (അൽ ഖൂസ് - 1.30, 4, 7 & 10) & 12.30 പുലർച്ചെ(വ്യാഴം)
ഗലേറിയ (1.30, 4.30, 7.30, 10.30 & 1.15)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (4.30 & 10.30pm) & 1.15am (വ്യാഴം, വെള്ളി)
അൽ ഹമ്ര (1.15 & 7pm) & 12.45 പുലർച്ചെ (വെള്ളി)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - (1.30, 4.30, 7.30 & 10.30) & (1am - വ്യാഴം)
ഗ്രാന്റ് സഫീർ (മുസ്സഫ്ഫ - (10.30am – വെള്ളി), (12.30, 1.30, 3.30, 4.30, 6.30, 7.30, 9.30 & 10.30) & (12.15, 1.15am – വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി)
മല്ലു സിങ്ങ്
ദുബൈ
ഗലേറിയ (1, 4 & 10pm)
റാസ് അൽ ഖൈമ
ഗൾഫ് (1.45, 5, 8 & 10.45) & (1am - വ്യാഴം)
ഫുജൈറ
ഗ്രാന്റ് ഡാനാ (3.15, 7.15 & 10.30)
അബുദാബി
എൽ ഡോറാഡോ - (4 & 10pm)
അൽ ഐൻ
ക്ലബ്ബ് സിനിമ (1.45 & 8.30)

ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റർ
ദുബൈ
ഗലേറിയ (7pm)

ഓർഡിനറി
ദുബൈ
ദോണ്യ (ജബൽ അലി - 4.30, 7.30 & 10.30pm)
അബുദാബി
എൽ ഡൊറാഡോ - 1 & 7pm)
തമിഴ്
മുരട്ടുകാളൈ
ദുബൈ
ഗോൾഡൻ സിനിമ (ബർ ദുബൈ - 4.30 & 10.30)
ബോളിവുഡ് സിനിമാസ് (അൽ ഘൂസ് - 1.30, 4.30, 7.30) & 12.45 പുലർച്ചെ (വ്യാഴം)
ഷാർജ
കോൺകോഡ് (1.30 & 7.30pm)
അൽ ഹമ്ര (4 & 10pm) & 12.45 പുലർച്ചെ (വ്യാഴം)
ഇഷ്ടം
ദുബൈ
ഡോണ്യ (ജബൽ അലി - 4.30, 7.30 & 10.30pm)


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ